Diamant Model Palliatieve Zorg  thumbnail

Diamant Model Palliatieve Zorg

Published Apr 25, 24
7 min read

Patiënten verwachten terecht dat hun gegevens bij hun huisarts in veilige handen zijn (thuis sterven palliatieve zorg) (thuis sterven palliatieve zorg). Voor zo’n essentieel onderdeel van de praktijkvoering is het uit professioneel oogpunt bezien verstandiger om het ICTbeheer onder te brengen bij een Zorg Service Provider (ZSP). thuis sterven palliatieve zorg. thuis sterven palliatieve zorg. thuis sterven palliatieve zorg. Deze voldoet aan de strenge eisen van de certificerende en controlerende instanties

En als we de indirecte kosten meerekenen is het uiteindelijk niet duurder. Daarnaast brengt het de huisarts rust en tijdwinst, waardoor er meer tijd is voor de directe patiëntenzorg. Een ZSP kan het ICT-beheer drie manieren aanbieden. 1. Software as a Service (SaaS) Diverse HIS systemen werken volgens dit systeem, wat vergelijkbaar is met internetbankieren.

De huisarts heeft voor deze oplossing nog wel een eigen netwerkserver nodig om de kantoorsoftware, zoals MS-Office, het mailprogramma en de diverse koppelingen naar derden te kunnen aansturen - thuis sterven palliatieve zorg. 2. Terminal Server-oplossing of ASP Bij gebruik van een Terminal Serveroplossing verhuist het gehele ICT-beheer van de praktijk naar de servers van de ZSP, die via een beveiligde internetverbinding kan worden benaderd

Hosted ICT of PaaS Hosted ICT is de laatste ontwikkeling op dit gebied - thuis sterven palliatieve zorg. Hosted ICT lijkt op de Terminal Server-oplossing, maar gaat veel verder. Het systeem is redundant (dubbel beveiligd) uitgevoerd, zodat eraltijd kan worden doorgewerkt. Daarom wordt het ook wel Platform as a Service (PaaS) genoemd. Hiermee wordt het mogelijk om SaaS pakketten op een gestructureerde en geïntegreerde wijze aan te bieden

Denk hierbij aan koppelingen met derde partijen, zorgmail en het aansturen van randapparatuur zoals printers en medische apparatuur. Feitelijk wordt alle software als een SaaS aangeboden: er hoeft dus ook niet meer voor softwarelicenties te worden betaald - thuis sterven palliatieve zorg. Met Hosted ICT is het mogelijk om tijd-, plaats- en device-onafhankelijk te kunnen werken

Netwerken Palliatieve Zorg

Nieuwe koppelingen met randapparatuur en derde partijen zijn ook naadloos te regelen, omdat die meestal al bestaan. Voordelen van het werken met Hosted ICTICT-beheer in de praktijk wordt betrouwbaar, veilig en eenvoudig (thuis sterven palliatieve zorg). Je houdtgrip op je eigen automatiseringsprocessen en dat is voor de huisarts die graag alles zelf wil kunnen regelen ideaal

Je wordt niet overvallen door onverwachte extra kosten, want vrijwel alles kan op afstand geregeld worden en je houdt zelf de regie. Je bepaalt zelf als systeembeheerder wie wat mag doen in de praktijk. thuis sterven palliatieve zorg. En je bent voorbereid voor alle toekomstige ontwikkelingen. Met Hosted ICT kan de huisarts terug naar de basis van de huisartsgeneeskunde: zorg verlenen aan patiënten middels een professioneel geautomatiseerde praktijk, waarbij ICT een middel is en geen doel op zich

Het zou een pleonasme moeten zijn, maar in werkelijkheid is de patiënt vaak uit beeld verdwenen. Zoek geraakt in het doolhof van ultramoderne diagnostiek. En dat raakt hem. RealistVolgens sommigen heeft hij een pessimistische kijk op de gezondheidszorg. Zelf ziet hij dat anders. ‘Pessimisme is een onterechte negatieve inschatting, terwijl die negatieve inschatting bij realisme 42terecht is.

Ik zie veel en probeer niet te krijsen. thuis sterven palliatieve zorg.’ Dat is al heel wat, vindt hij, want reden voor ontstemming is er genoeg sinds lichaam en geest in de negentiende eeuw uit elkaar gedreven werden als twee aparte domeinen. ‘Dat heeft ertoe geleid dat een dokter een appendix kan verwijderen zonder dat hij in gesprek hoeft te gaan met de patiënt

Particuliere Palliatieve Thuiszorg

Elk lichaam moet een keer ingeleverd worden op het kerkhof. Ik ben voor uitstel van dat moment, maar te lang uitstellen creëert veel ellende. Je moet als dokter ook weten wanneer je op moet houden.’ En dat is precies de makke van het huidige systeem: het woord ‘ophouden’ staat niet in het woordenboek van behandelaars.

‘Wezijn verslaafd aan de successtory van de biochemische uiteenrafeling van het menselijk lichaam. thuis sterven palliatieve zorg. Dokters zijn als de dood om aan een ziekbed te zitten, iemands hand vast te houden en te vragen hoe het gaat. Het is een stuk makkelijker om je vast te bijten in de analyse van lichamelijke gebeurtenissen

Maar die dingen zijn op een gegeven moment irrelevant. thuis sterven palliatieve zorg. Er komt een moment dat je als arts tegen je patiënt moet durven zeggen: ‘Als u nog naar Venetië wilt, moet u nu gaan!’Persoonlijk contactDe huidige praktijk van overdiagnostiek zegt volgens Keizer veel over het onvermogen van artsen om om te gaan met de laatste grens

Dat zag hij recent nog aan het sterfbed van zijn eigen zus. ‘Zij kwam in het ziekenhuis met terminaal hartfalen. De artsen hadden haar jaren overeind gehouden, maar nu er gestorven moest worden, waren ze in geen velden of wegen te zien. Ze was benauwd, had terminaal delier en werd niet goed gesedeerd.

Palliatieve Zorg Thuiszorg

‘Zo nodig’ betekent in de praktijk meestal dat de dokter het niet durft te geven en dat de zuster het dus helemaal niet durft te geven. Het is onvoorstelbaar dat je dan als broer met veel ruzie en oorlog palliatieve sedatie af moet dwingen - thuis sterven palliatieve zorg.’CircusEen ander voorbeeld uit zijn eigen omgeving is zijn voormalige buurman (96 jaar), een van de gangmakers van de Februaristaking, mantelzorger voor zijn demente vrouw en belast met de zorg voor een zieke zoon

De cardioloog constateerde hartritmestoornissen en bracht een pacemaker in. De volgende dag werd hij naar huis gestuurd. Daar vond de thuiszorg hem later weer op de grond, waarna de huisarts hem opnieuw naar het ziekenhuis stuurde ‘omdat ze dacht dat de diagnostiek niet helemaal was afgerond’, zegt Keizer met afgrijzen.

Zo’n circus rondom een oude man maakt hem intens verdrietig (thuis sterven palliatieve zorg). ‘Dit is afschuwelijke geneeskunde. Iemand van die leeftijd en met zijn verhaal hoor je niet meer bloot te stellen aan het ziekenhuis. Dat zoiets kan gebeuren – en het gebeurt elke dag – komt omdat artsen zich niet verdiepen in de persoonvan hun patiënt, maar alleen naar de organen kijken

Geneeskunde hoort te gaan over de zorg voor mensen, en om die zorg goed uit te kunnen voeren moet je oog hebben voor die mens en zijn verhaal kennen.’LevensverhaalNiet eindeloos doorbehandelen dus. Maar hoe moet het dan wel? Keizer: ‘Ik pleit voor een systeem waarin we iets minder kwistig zijn met bestralingen, chemo’s en longonderzoeken en vaker de vraag stellen “waar zit u in uw leven?.” Als die oude man bij mij benauwd was geworden, had ik hem op schoot genomen en hadden we gepraat over de Februaristaking.De meeste jonge collega’s weten veel meer van biochemie dan ik ooit zal weten, maar zijn niet in staat tot een werkelijke ontmoeting met hun patiënten - thuis sterven palliatieve zorg. Terwijl dat heel belangrijk is, want je hebt geen lichaam tegenover je zitten, maar een mens wiens levensverhaal een rol hoort te spelen in de behandeling

Spuitaandrijver Palliatieve Zorg

Alleen als je je patiënt werkelijk kent, durf je te zeggen: “We gaan niks meer doen, want dat is nu het beste voor u.”’‘Artsverzachter’Volgens Keizer heeft de gezondheidszorg dringend behoefte aan ‘artsverzachter’. Hij zou graag zien dat dokters hun zachte kant wat meer zouden cultiveren in hun contacten met patiënten.

‘Oudere dokters zijn minder geneigd om agressief te bestralen of amputaties uit te voeren, omdat het levensgevoel van een zestiger in de genees-@JP_de_Kok Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde zoekt een ‘ambassadeur’! Rutte? Het hele kabinet?kunde anders is dan van een veertiger. thuis sterven palliatieve zorg. Veertigers zwaaien de scepter in de zorg. Zij zijn staan midden in het leven en zijn bereid om voor dat leven enorme prijzen te betalen

’s Nachts ontbreken ze zelfs helemaal in het ziekenhuis. ‘We laten de moeilijke besluiten over aan de jonkies op de spoedeisende hulp’, constateert Keizer. ‘Dat is een slechte zaak. Gelukkig dringt dat besef langzaam door. Zo wil het AMC nu ook ’s nachts altijd een ervaren arts in het ziekenhuis en heeft het OLVG twee internisten ouderengeneeskunde aangesteld.Dat vind ik hoopgevend.’NatuurArtsen zouden volgens Keizer meer aan moeten sluiten bij de menselijke natuur. En die natuur is zodanig dat mensen lang aanhobbelen achter het vaantje van de hoop (thuis sterven palliatieve zorg). Maar mensen voorgaan op dat spoor als er eigenlijk geen hoop meer is, is immoreel. Als de dood dan toch in zicht is, kun je als arts beter aansluiten bij die andere menselijke behoefte: een arm om je schouder

Coda Palliatieve ZorgIemand die voor jou gaat knokken als jij het niet meer kunt, zodat je niet ongewild in het ziekenhuis belandt (thuis sterven palliatieve zorg). Ik heb niet de illusie dat ik zelf zo’n weerbare negentiger zal zijn, dus als ik oud ben, wil ik iemand hebben die voor mij ten strijde trekt en mij beschermt tegen de verschrikkingen van het systeem

Latest Posts

Tankpas Aanvragen Zzp

Published Jun 13, 24
6 min read

Palliatieve Zorg - Sociale Kaart Ede

Published May 02, 24
4 min read

Palliatieve Zorg - Breda

Published Apr 30, 24
7 min read